Sídlo:
Mediate s.r.o.
Bukova 14, Bernolákovo 90027

Poštová adresa:
Mediate s.r.o.
Bukova 14, Bernolákovo 90027

Banka:  Tatra banka a.s.
Účet:  SK09 1100 0000 0026 2543 1539
IČO:  35 807 342.
DRČ:  2020224096
IČ DPH:  SK2020224096

registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddelenie Sa, vložka č. 23613/B

Telefón: +421 905 611 462
Kontaktný formulár