Prečo sa operačný systém Linux teší stále vačšj obľube? Poskytuje užívateľovi prakticky neobmedzené možnosti za minimálnu alebo žiadnu zriaďovaciu cenu. V súčasnosti ho už môžete použiť ako stabilnú platformu od SETTOPBOX-u, IP Kamery, Tabletu či Notebook-u, alebo stolového počítača pre bežnú kancelársku prácu až po najrýchlejšie servery na svete. Otvorený kód zaisťuje, že na vývoji systému a jeho súčastí môže pracovať niekoľko nezávislých tímov súčasne.  Bezpečnostné chyby sú opravené bezprostredne po ich odhalení a nové, alebo opravné balíky pre rôzne distribúcie sú dostupné s minimálnym oneskorením. Od počiatku (1990) bol systém navrhnutý pre multiužívateľské prostredie, čo mu dáva veľký náskok, nakoľko iné operačné systémy boli primárne navrhnuté pre jednoužívateľské prostredie a implementácia paralelizácie je u nich otázkou niekoľkých posledných rokov. Ale tiež preto, že je svojou podstatou navrhovaný pre systémy s vysokou dostupnosťou, je veľmi často nasadzovaný do firemnej infraštruktúry na podporu najkritickejších aplikácií. Špeciálne s požiadavkou na vysokú dostupnosť, stabilitu, bezpečnosť a rýchlosť. Mnohé z jeho súčastí sú používané v komerčných systémoch ako základný prvok ich funkcionality.

Predstavíme Vám niektoré z bežne používaných súčastí systému:

NFS
"Network File System" označuje sieťový systém súborov, ktorý se používa pre zdieľanie dát mezi linuxovými systémami, podobne ako napríklad smbfs (Samba File System) sa používa pre zdieľanie dát mezi stanicami Linux a MS Windows. Výhodou NFS je pritom jednoduchosť nastavenia zdielania a rýchlosť prenosu dát. NFS vo verzii 4 so sebou dokonca prináša aj možnosť autentifikácie pomocou protokolu Kerberos. 

APLIKAČNÝ SERVER
Či už sa jedná o PHP, jBoss alebo WebSphere, aplikačný server je kľúčový element každého komplexného riešenia. Preto je dôležité klásť veľký dôraz na optimalizáciu jeho nastavení.
Tie sú dané viacerými podmienkami:
 • typ a architektúra aplikácie
 • priemerný počet paraelných spojení (užívateľov)
 • predpokladaný počet MIN / MAX spojení
 • požadovaný priemerný čas na odpoveď
Výkonnostnú konfiguráciu je najlepšie robiť v laboratórných podmienkach, podrobiť ju opakovaným záťažovým testom s variabilnými scénarmi správania sa užívateľa. Odladená konfigurácia sa potom môze preniesť na produkčné prostredie s minimálnymi, alebo žiadnymi dopadmi na uptime aplikácie.

DATABÁZOVÝ SERVER
PostGre, MySQL, ORACLE, DB2, alebo ďalšie databázové stroje bývajú vačšinou najviac zatažovanými súčasťami väčších riešení. Zároveň ale môžu znamenať aj úzke hrdlo systému.
Najčastejšie chyby, ktoré môžu spôsobit enormné finančné straty v dlhodobom časovom horizonte:
 • konfigurácia operačného systému
 • konfigurácia databázového stroja
 • konfigurácia databázy samotnej
 • nastavenie štruktúry databázy a indexov
 • niekoľko násobné alebo zbytočné SQL dotazy
Pomôžeme Vám identifikovať toto úzke hrdlo a doporučíme Vám spôsoby ako ho odstrániť. Riešením môže byť rekonfigurácia a tuning operačného systému, zmena alebo tuning súborového systému, reštrukturalizácia databázy, alebo vytvorenie škálovateľnej databázy (DB Cluster).

WEB SERVER
Apache, alebo Nginx? WEB server, alebo reverzné proxy, či dokonca inteligentný load balancer? Možností je veľa, spôsobov ešte viac. Radi Vám poradíme, pripravíme dokumentáciu, alebo celé riešenie nakonfigurujeme.

FIREWALL
IP Tables je azda najsilnejší nástroj na správu sieťovej komunikácie vo svete opensource. Je mimoriadne univerzálny. Dokáže zabezpečiť jeden linuxový desktop, alebo server, ako aj rozsiahlu počítačovú sieť. Spravovať dátové toky medzi VLAN sieťami, MPLS, VPN alebo WAN. Zabezpečíme s ním napríklad DMZ zóny, nastavíme presmerovanie komunikácie, notifikácie v prípade pokusov o prelomenie bezpečnosti, alebo ďalšie konfigurácie, ktoré prinášajú komerčné riešenia za tisíce alebo až desaťtisíce EUR. 

VPN
Nezáleží na tom či potrebujete prepojiť dve či viac pobočiek firmy, alebo zabezpečiť vzdialený prístup do infraštrukúry firmy pre zamestnancov. Správna konfigurácia OpenVPN pre Vás túto službu zariadi. A to pri minimálnych vstupných nákladoch. Celá komunikácia prebieha cez krytovaný SLL kanál so šifrou 128 bitov alebo viac (záleží od výkonnosti VPN routera, a počtu klientov). Uvažujete o vytvorení VPN? Kontaktujte nás. Radi Vám poradíme, alebo celé riešenie vybudujeme na kľúč.

LDAP
Centralizovaná správa užívateľov je v sieti do 20 počítačov neobvyklá funkcionalita. V sieti nad 50 počítačov sa kôli udržateľnosti a zachovaniu bezpečnosti stáva nevyhnuteľnou. LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) protokol implementujeme do Vašej siete pomocou Open Source systému OpenLDAP. Na bežnú obsluhu Vám sprístupníme GUI, kde budete môct obsluhovať všetky bežné súčasti (vytvárať skupiny, pridávať alebo upravovať užívateľov, nastavovať heslá a podobne...).

MAIL SERVER
Na linuxovom serveri Vám jednoducho vytvoríme Váš vlastný mailový server. Qmail alebo Snedmail sú dokonalí adepti na zvládnutie takmer akýchkoľvek požiadaviek prevádzky. Implementácia Anti SPAM a antivírusového riešenia sú samozrejmosťou. 

PROXY
Potrebujete povoliť prístup na Internet pre pracovné stanice a užívateľov trápi Vás ale bezpečnosť prípadne zneužitie spojenia? Potrebujete HTTP proxy. Široká škála detailných nastavení, výkon systému, možnosť integrácie antivírusového systému ho predurčujú k nasadeniu aj do vačších podnikov. Administrácia pravidiel cez GUI (graphical user interface) zabezpečí nízke prevádzkové náklady na rýchlu aplikáciu bežných nastavení v každodennej operatíve.

SAMBA (SMBFS)
Prevádzkujete hybridné prostredie a potrebujete zdieľať súborové systémy medzi stanicami Windows a LINUX? Nasadením SAMBA sa Vaše prianie splní. Podpora autentifikácie protokolom LDAP je samozrejmosťou.

LINUX DESKTOP - X server
Unavuje Vás vysoká cena a správa licencií na komerčné systémy? Potrebujete pre Vašich zamestnancov výkonné a stabilné systémy? Nechcete míňať peniaze na na dodatočné bezpečnostné a antivírusové programy? Pokiaľ neprevádzkujete DTP pracovisko, kde je nutnosť používať proprietárne softwarové súčasti, zamyslite sa nad možnosťou inštalácie linuxových pracovných staníc. Ak nedokážete presne identifikovať plusy a mínusy tohoto rozhodnutia, kontaktujte nás. Radi Vám poradíme a Vaše pochybnosti rozptýlime.

S čím môžete rátať:
 • stabilita
 • bezpečnosť
 • intuitívne užívateľské rozhranie
 • široká podpora hardwéru
 • rozsiahle možnosti nastavenia
 • centralizovaná správa
 • zdieľané súborové úložiská
 • sieťové korporátne a personálne adresáre
 • korporátne a personálne kalendáre udalostí
 • veľmi dobrá podpora dokumentov z balíka Microsoft Office

VIRTUALIZAČNÁ PLATFORMA
Nevyužitý potenciál hadrvéru, stále sa zvyšujúce náklady na energie, náročná údržba, veľká granularita IT systémov, alebo bezpečnostné diery. Toto sú len niektoré z problémov, ktoré Vám pomôže vyriešiť nasadenie virtualizačnej platformy do Vašej infraštruktúry. V dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technologií je stále naliehavejšia potreba optimalizovať výkonnosť systémov. Rýchlo klesajúca cena hardvéru a vzrastajúce ceny služieb a energií nás stále viac nútia zamýšľať sa nad optimálnym využitím dostupného výpočtového výkonu a centralizáciou služieb. Odpoveďou je virtualizácia. S nami môžete efektívne tento teoretický pojem pretransformovať do praxe. Dokážeme Vám pomôcť zostaviť systémy, ktoré Vám ušetria nemalé náklady a znížia nutnosť správy na minimum. V závislosti od Vašich nárokov a potrieb Vám vieme poskytnúť extrémne výkonné a silné OPEN-SOURCE systémy (nulové alebo minimálne náklady na nákup software):
XEN
VirtualBOX
Ako aj komerčné platformy:
VMWARE

Virtualizáciou sa tiež dostanete k ďalším pokročilým technológiám ako sú HA (High Availability), vMotion (automatický load balancing virtuálnych systémov), alebo pravidelný backup partícií virtualizovaných serverov.

S Vašimi virtuálnymi servermi budete pracovať naďalej ako s fyzickými servermi. Navyše získate silnú flexibilitu. Nutnosť vytvárania testovacích systémov už nebude otázkou hodín, či dní, ale minút. Zjednodušenie zálohovania systémov tiež prináša nemalú úsporu. Výhodou je aj výrazne nižšia poruchovosť (radikálne zvýšená dostupnosť) virtualizovaných systémov. Toto sú benefity, ktoré sa dajú zhrnúť jediným slovom: konsolidácia. 

VoIP SERVER
Voice over IP - hlas cez internetový protokol. Naše skúsenosti s danou technológiou Vám uľahčia proces rozhodovania. Radi Vám pomôžeme minimalizovať výpadky v procese prechodu na novú technológiu. VoIP gateway - voip brána, ktorú Vám ponúkame je OPEN SOURCE produkt Asterisk. Tento produkt je jednoznačným lídrom na poli VoIP ústrední a svojimi rozsiahlymi možnosťami konfigurácie v mnohých ohľadoch predčí aj väčšinu najdrahších komerčných riešení za tisíce €. Je veľmi často nasadzovaný aj v enterprise prostrediach a prostrediach VoIP operátorov.